Trade & Investment Center (TIC) is hét platform voor het Nederlandse bedrijfsleven dat internationaal actief is. TIC streeft naar het tot stand brengen van zakelijke relaties tussen Nederland en opkomende markten met als doel: het bevorderen van de internationale positie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Tijdens onze inloopdagen staat elke keer een ander onderwerp / vraagstelling centraal met als doel Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij het betreden van de Turkse markt

Turkije ligt uiterst strategisch, niet alleen in geopolitieke en economische zin, maar ook in logistieke zin. Turkije kan gezien worden als de logistieke hub voor drie continenten, Azië, Europe en Afrika. Sommigen zijn zelfs van mening dat deze gateway functie de werkelijk toegevoegde waarde is van Turkije. Turkije verbindt de trans-Europese netwerken met het Midden-Oosten en Azië via pan-Europese corridors, de kortste en een van meest efficiënte transportverbinding langs de Euraziatische route.

Grootschalige investeringen in logistiek en transport zijn gedaan  en staan gepland. De nieuwe internationale luchthaven is bijna operationeel. Snelwegen ontsluiten van noord tot zuid en van west tot oost het land, het netwerk van hogesnelheidstreinen groeit nog steeds en verbindt steeds meer grote steden met elkaar. En verder wordt de capaciteit van de Turkse havens steeds verder vergroot.

Datum: 12 September 2018
Tijd: 09:00 – 16:00
Locatie: NXT Hoofdkantoor
Sugar City Suiker Silo West
4e verdieping nummer 10
1165 MP Halfweg

Registreren kan hier.
Aanmelden kan tot 03 September 2018.

Voor meer informatie, neem contact op met:
Gaye Inan – Çokdinleten
T: +31 20 237 3010
E: gaye@ticevent.nl