In 2013 is een PIB programma gestart door Nederlandse tuinbouwbedrijven die gezamenlijk optrekken om hun kennis van de Chinese tuinbouwsector te vergroten om zodoende beter in te kunnen spelen op de behoeftes die bestaan in de sector. Behalve gezamenlijke promotie, bestaat het programma verder nog uit marktonderzoek, teeltvergelijkingen in demoprojecten en een gezamenlijk communicatieplan. Deelnemers aan het project zijn: GreenQ, Hoogendoorn, Ridder-Hortimax, WUR, Lentiz, BOAL en Ludvig Svensson. Deze groep bedrijven heeft een scala en producten, diensten en trainingen waarmee zij bij kunnen dragen aan verhoging van productie, kwaliteitsverbetering, automatisering & standaardisatie van teelt en efficiëntie in tuinbouwbedrijven. De Nederlandse overheid (RVO en Nederlands Postennetwerk) zijn betrokken als projectpartners en co financiers.

Het merendeel van de bedrijven is al jaren actief op de Chinese markt. Veel Nederlandse toeleveranciers in de tuinbouwsector richten zich vooralsnog op de hi-tech kassen zoals die in Nederland gangbaar zijn. Echter, in grote delen van China is de ‘solar greenhouse’, ook wel ‘muurkas’ genoemd, de standaard en dit zal nog een tijd zo blijven. Deze muurkassen zijn nog lang niet geoptimaliseerd; dit is een proces waar Nederlandse toeleveranciers aan bij kunnen dragen om zo de sector vooruit te helpen om te blijven voldoen aan de snel toenemende eisen qua voedselveiligheid, -voorziening en milieuvriendelijkheid/duurzaamheid. De groep heeft een demonstratie teeltproject lopen in Shouguang, de ‘groenteschuur’ van China. In dit project wordt samengewerkt met de China Academy of Agricultural Sciences. Nederlandse technologie wordt toegepast en uitgetest, de resultaten gemonitord om uiteindelijk met harde data aan te kunnen tonen waar de winst te behalen is voor de telers. Een volgende project dat nog in de pijplijn zit is de bouw van een muurkas in Nederland, waar de betrokken bedrijven verder onderzoek kunnen doen en demonstraties en trainingen kunnen geven aan Chinese tuinbouwers.

Sinds begin 2015 wordt de coördinatie van het PIB Programma ‘PIB Horticulture China’ uitgevoerd door NAFTC. Na een start in de aardappelketen zijn de activiteiten van het kantoor uitgebreid met dierlijke clusters (kip en varken) en in 2015 zijn daar een horti en melkveehouderij cluster aan toegevoegd. Nederlandse bedrijven die zich graag als speler in de complete Nederlandse productieketen willen positioneren in China kunnen lid worden van NAFTC, dat verder kantoren in India (Delhi) en Vietnam (voor Zuid Oost Azië, in Ho Chi Minh City) heeft. Door de lange, structurele aanwezigheid in de doelmarkten weten steeds meer lokale bedrijven en overheden NAFTC te vinden, waardoor in toenemende mate concrete vragen voor Nederlandse expertise en technologie bij het kantoor worden neergelegd, waarvan de deelnemende leden profiteren.

Bijgevoegde foto: Solar Greenhouse demo project kas in Shouguang. Fotograaf: Xizhe Hu, GreenQ