India is de grootste melkproducent ter wereld, maar kent een zeer inefficiënte melkveehouderijsector. De binnenlandse consumptie van zuivelproducten zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Om ook in de toekomst aan deze te kunnen voldoen, bestaat in India een grote behoefte aan kennis en technologie om de efficiëntie en de kwaliteit van de melkproductie-keten te verbeteren. Hier zal het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke rol kunnen spelen. Nederlandse expertise en technologie op het gebied van de gehele zuivelketen zijn innovatief en onderscheidend. Nederland wordt immers niet voor niets aangemerkt als de ‘best performing dairy nation’ als het gaat om efficiëntie, duurzaamheid en de integrale benadering van de zuivelketen.

Op 16 december 2015 ondertekenden een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Het driejarig programma richt zich op hoogwaardige kennisoverdracht en promotie op het gebied van ‘dairy’ technologie richting Indiase overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Het samenwerkingsverband van bedrijven bestaat uit: Aeres Group, CID Lines, CRV, De Heus Animal Nutrition, GD Deventer, Machinehandel Lekkerkerker, Royal HaskoningDHV en Trouw Nutrition. De coördinator van dit samenwerkingsverband is Arthur Vernooij (NAFTC). Het Nederlandse postennetwerk in India zal dit programma ondersteunen.

Partners for International Business (PIB)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for International Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie:
Arthur Vernooij (NAFTC)
T +31 793531 135
E arthur@naftc.nl
W www.naftc.nl

Persbericht in Nederlands en Engels