PIB Orange Poultry China getekend

Nederlandse kennis en kunde voor de Chinese pluimveeketen

Nederland gaat met China werken aan de strategische transformatie van de Chinese pluimveesector. Daarvoor tekenden verschillende partijen op 13 april 2017 het Partners for International Business (PIB) convenant Orange Poultry China.

Met het convenant willen de Nederlandse en de Chinese ketenpartners een langdurige samenwerking aangaan. Het convenant moet de kritische punten in de Chinese keten aanwijzen en daarvoor oplossingen aanreiken.

Nederland kan bijvoorbeeld technologische kennis en kunde leveren waarmee grondstoffen efficiënter worden gebruikt en de productkwaliteit verbetert. Maar ook de voorziening in pluimveevlees kan verbeterd worden. Hiervoor kan Nederland hoogwaardige en veilige producten leveren.

Activiteiten

Orange Poultry China wil bijvoorbeeld de volgende activiteiten ondernemen:

  • opzetten van een government-to-government-programma voor de veterinaire aspecten van de export van pluimveevlees;
  • discussies faciliteren tussen Nederlandse en Chinese partijen over de strategische ontwikkeling van de keten;
  • uitwisselen van technologische inzichten tijdens seminars en beurzen;
  • bezoeken of ontvangen van diverse relevante stakeholders om het Nederlandse businessmodel te positioneren.

Nederlandse experts

Orange Poultry China wordt gecoördineerd door het Netherlands Agro Food and Technology Centre (NAFTC). De volgende partijen dragen bij aan het succes: GD Animal Health, Hotraco Agri, Poultry Machinery Joosten, Plukon Food Group (als vertegenwoordiger van een grotere groep Nederlandse pluimveevleesverwerkers), Harthoorn Logistics en CAC Holding Limited.

Partners for International Business

Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (waaronder luchtvaart, Logistiek en Chemie) en op internationaliseringstrategieën die zich richten op specifieke landen (zogenoemde focuslanden).

Meer informatie?

Neem contact op met kamal.afarmach@rvo.nl van RVO.nl.
11 May 2017|