Het Netherlands Agro, Food & Technology Centre (NAFTC) gaat een kantoor openen in de Iraanse hoofdstad Teheran. De NAFTC denkt dat er enorme handelskansen liggen voor bedrijven die actief zijn in foodprocessing, food technology en agro nu de internationale sancties tegen Iran worden afgebouwd.

Dat maakten de NAFTC en FME bekend tijdens de de Iraanse beurzen Iran Food + Bev Tec en Iran Agro in Teheran afgelopen week. VMT haakte aan bij een missie van een 22 tal Nederlandse agro- en foodbedrijven die kansen zien op de Iraanse markt.

Kansen in Iran
Volgens Bob Steetskamp, voorzitter van de NAFTC, liggen er veel kansen in Iran voor Nederlands bedrijven die actief zijn in de agro- en foodsector. “Iraanse bedrijven weten heel goed waar ze mee bezig zijn en willen heel graag vooruit. De agro- en foodindustrie in Iran is al ver ontwikkeld. Echter, door de sancties heeft wel alles ongeveer tien jaar stilgestaan. Nu die sancties worden afgebouwd, levert dat nu enorme kansen. Er is een inhaalslag te maken. We staan op de beurs met 22 bedrijven, maar we hadden er wel met 60 kunnen staan. Iran is nog een onbekend land en er is ook nog geen direct betalingsverkeer vanuit Nederland mogelijk. Daar gaan we aan werken.”

NAFTC
De vereniging NAFTC bestaat momenteel uit vijftig Nederlandse bedrijven en instellingen uit de agro- en foodsector. NAFTC biedt de bedrijven een platform van waaruit deze in individueel en in ketenverband worden gepositioneerd en ondersteund in lokale markten. DE NAFTC is al actief in China (sinds 2008), India (2011), Vietnam (2014) en Turkije (2016). In de toekomst moeten er nog kantoren worden geopend in Zuid-Afrika, Oost- en West-Afrika en Indonesië. Iran is nu aan dit lijstje toegevoegd.

Visie
De visie van NAFTC is gebaseerd op het feit dat de vraag naar voedsel de komende decennia met tientallen procenten gaat stijgen door de groei van de wereldbevolking. Steetskamp: “En daar is in de wereld het land niet voor. We moeten dus de productiviteit omhoog krijgen om op minder meters meer te kunnen produceren. Daar is Nederland goed in. Kijk maar naar sectoren als zuivel en tomaten. We hebben in Nederland de laagste kostprijs ter wereld, omdat we heel productief zijn, efficiënt zijn en de logistiek goed hebben geregeld. Wij als Nederland kunnen daarom wereldwijd bijdragen om de wereld in de toekomst van genoeg en hoogwaardig voedsel te voorzien.”

Als Nederland hiervan wil profiteren, moeten bedrijven volgens Steetskamp afstappen van de ‘exportgedachte’. “Daar zijn we de afgelopen paar honderd jaar vooral mee bezig geweest. Wat we in Nederland over hadden, konden we goed op de rest van de wereld afzetten. Dat moet veranderen in export van kennis, technologie en innovatie. De uitdaging ligt erin dat heel veel van die kennis en technologie ligt bij MKB-bedrijven. Die hebben misschien een goede machine, een zaad of een andere oplossing, maar die hebben geen grote afdelingen business development die landen uitzoekt waar ze oplossingen kunnen bieden en daar partners zoeken. NAFTC kan daarin helpen door lokaal expertise op te bouwen en te werken aan business development.”
Beluister hieronder een interview dat VMT had met Bob Steetskamp van NAFTC op de Iran Food + Bev Tec in Teheran:
https://soundcloud.com/vmtredactie/interview-bob-steetskamp-naftc